L’interview du Vendredi du Prasram Lutchman

Slowdown in economic activity
February 14, 2016
Stay connected with advance of modern digital technology
February 14, 2016
Show all

L’interview du Vendredi du Prasram Lutchman

3 Comments

  1. There is growing evidence that there is room for new emerging parties in Mauritius politics

    We need parties with new ideas and new political innovations

  2. sa laz la pa finn fer pou fer la politik activ parski lapolitik se enn mafia akot ena la vi ek la mor ki an zeu a mwin ki ou ena enn karapas kouma torti…….possiblma si ou ti servi enn relizion lerla capav ou ti pou posib pou fer enn perse me dan politik li kouma enn komba de box akot dan premie rounn mem ou capav ….k.o…

  3. Ajayraja says:

    Go ahead. All z best. We need new blood and new ideas… but we need a financially sound party as well. Lolm